top of page

Patrimoni

Puerta Apóstoles - Alzado exterior 1-50

Porta dels Apòstols,
Església Arxiprestal de Morella

L'Església Arxiprestal de Santa Maria la Major de Morella és un dels elements gòtics més imponents i únics de tot el territori.

Santjoans_02_sala-pavimento_FINAL.jpg

Palau de Sant Joans, Cinctorres

La primera fase de les intervencions dutes a terme al castell de Morella porta com a preàmbul un ampli anàlisi de l'estat actual.

IMG_0680.JPG

Magatzem d'Abastos,
Ceuta

Restauració del Magatzem d'Abastos per al seu ús com a Arxiu de la Ciutat de Ceuta i Museu Militar.

bottom of page