top of page
23.jpg

Edifici d'habitatges a València

Rehabilitació d'edifici al centre històric de València.

El projecte és el resultat de l'encaix entre l'edifici existent i les necessitats actuals. Els habitatges recuperen i integren elements originals com les rajoles hidràuliques i els arcs de carreuat. La sostenibilitat i la capacitat d'adaptació han estat les claus del projecte.

bottom of page